Strona SP6RCO i SP6IX
JO80IM i inne QTH Lokatory jo80jp itp w/g GPS

Odeszli w 2016r. 2017r.

   Z ostatniej chwili

        Ze smutkiem zawiadamiam wszystkich czytających ,dziś w nocy  odszedł z naszego grona jeden z najlepszych ukaefowców-konstruktorów
                                   
                                        sp.Edward    SP9WY





Poraz ostatni widziałem się z nim na ostatnim zjeździe
               PK-UKF


   Tu od lewej ś.p Edward SP9WY i Eda OK2BPR
      Obaj świetni mikrofalowcy i moi przyjaciele

Rok 2017 zabrał nam jeszcze jednego świetnego mikrofalowca sp.Stefana SP9QZO





tak go zapamiętam bo nieraz pomagał nam przy sprzęcie mikrofalowym.


Odszedł też od nas świetny DXmen  Jan OK2BFH .



Jego pracę z Łysej góry traktowaliśmy jak bikon warónków propagacyjnych.
Janku będzie brakowało nam Ciebie.